Rodzinny album z figur geometrycznych – grupa IV

W dniu 11. 01 2023 r dzieci z gr. IV rozmawiały o swojej rodzinie oraz utrwalały nazwy figur geometrycznych. Doskonaliły także dokładne przeliczanie oczek na kostkach i dopasowywanie ich do wskazanych figur geometrycznych. Po zabawach ruchowych, odpoczywały przy pracy plastycznej tworząc piękne obrazki swojej rodziny, wykorzystując koła, prostokąty, kwadraty i trójkąty. Z prac dzieci powstał piękny album rodzinny.