Śladami smoków w grupie I

25.04., w czwartek najmłodsze przedszkolaki przeniosły się do Krakowa i poznały “Legendę o Smoku Wawelskim”. Następnie dzielnie pokonywały tor przeszkód: utrzymywały równowagę podążając śladami smoków, czworakowały w tunelu szukając smoczej jamy, przechodziły po linie krokiem odstawno-dostawnym oraz przeskakiwały obunóż przez “gorące kamienie” (woreczki gimnastyczne). Po pokonaniu wszystkich przeszkód dzieci odpoczywały przy muzyce relaksacyjnej oddychając głęboko. Na koniec zajęć wykonaliśmy pracę grupową pt.: “Smok Wawelski”.