Święto Niepodległości

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…”

Te ważne słowa wypowiadały dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku wraz z Panią Dyrektor w dniu 09.11.2016r. W obecności Pana Stanisława Chęć Zastępcy Burmistrza miasta Sanoka, zaproszonych Rodziców, kolegów i koleżanek dzieci uczciły zbliżające się Święto Niepodległości. Starszaki z grupy VI wraz z nauczycielkami wystawiły „Legendę o cudownej wodzie z Sanoka” nawiązując w ten sposób do historii naszego miasta, miejsca, w którym żyjemy. Spotkanie miało na celu rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci, tworzenie pozytywnego obrazu naszej Ojczyzny, wychowanie młodych Polaków, uczenie ich szacunku wobec Ojczyzny, przypomnienie o wzniosłych tradycjach oraz ocalenie od zapomnienia historii Polski. Pan Burmistrz przypomniał dzieciom o potrzebie kochania swojego kraju i rodzinnej ziemi, prezentując wiersz pt. „Ziemia rodzinna” W. Bełzy. Czas wspólnie spędzony okazał się ważną lekcją historii i uświadomił wszystkim, że Polska to nasz dom, nasze korzenie i powinniśmy być dumni z naszego pochodzenia a wartości przekazywane dzieciom od najmłodszych lat są niezbędnym elementem wychowania młodego pokolenia, które spoczywa na wszystkich dorosłych.