Udział grupy VIII w programie „Czyste powietrze wokół nas”

W bieżącym tygodniu dzieci z gr.VIII biorą udział w zajęciach dydaktycznych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Program będący inicjatywą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ma na celu zwiększyć wiedzę rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Dzieci miały możliwość, dzięki ciekawym zajęciom, zrozumieć konieczność dbania o czystość powietrza, a także poznały wpływ palenia tytoniu i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Podczas tego tygodnia dzieci wykonały również plakaty, będące informacją dla dorosłych o wpływie palenia papierosów na zdrowie oraz nawołujące do ograniczenia zadymiania powietrza. Przedszkolaki w czasie spacerów po osiedlu,obserwowały kominy, z których przez cały dzień wydobywa się dym, a także oglądały filmy edukacyjne o smogu i o tytoniu. Na zwieńczenie projektu przedszkolaki z gr.VIII, stworzyły oryginalne prace plastyczne „Dymiące kominy”.