Układ Słoneczny w grupie III

15 lutego 2021 roku, grupa III poznawała Układ Słoneczny i ciekawostki z nim związane. Dzieci wysłuchały opowiadania „W planetarium”, dowiedziały się różnych ciekawostek na temat Układu Słonecznego i układały planety zgodnie z tekstem opowiadania, tworząc tym samym płaski model Układu Słonecznego. Następnie każdy kolorował kartki papieru tak, aby po zgnieceniu ukazały się kolorowe planety. Wirowaliśmy wokół Słońca jak planety, które krążą po własnych orbitach, uczyliśmy się piosenki o planetach i rozmawialiśmy o tym, dlaczego możemy żyć na trzeciej planecie od słońca a na innych nie. Wspólnie wykonaliśmy gazetkę w naszej sali, która przypomina nam to, czego nauczyliśmy się podczas zajęć.