Układ Słoneczny w grupie VI

W dniu 19.02.2021r. starszaki z gr. VI zakończyły tydzień zajęć o Układzie Słonecznym. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, w czasie których chętnie i z zaangażowaniem dowiadywały się nowych i interesujących wiadomości. Obejrzały bajkę edukacyjną o planetach, nauczyły się śpiewać piosenkę „Małe ciała niebieskie”, układały rakiety z działaniami matematycznymi oraz chętnie korzystały z atlasów i albumów o tej tematyce poszerzając swoje zainteresowania.