Wiosenna matematyka w grupie VII

06.05.2021

Temat: “Wiosenna matematyka”

  • Kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia.
  • Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, obok, koło…