Wiosna, wiosenka…

W dniu 10 kwietnia dyrekcja, panie, rodzice oraz dzieci z klas szkolnych od I-III wspólnie z przedszkolakami z gr. VIII uczestniczyły w „Spotkaniu z Wiosną”. Podczas przedstawienia wszyscy uczestnicy mogli zaobserwować jak przedszkolaki wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem i przejęciem prezentowały swoje możliwości zgromadzonej widowni. Dzieci wspólnie z oglądającą je publicznością radosnymi okrzykami i piosenkami przywołały Wiosnę.