Wizyta Górników

05.12.2018 Wizyta Górników

4 grudnia „Dzień Górnika”, dzień ten przypomina polskiemu społeczeństwu ciężką i niebezpieczną pracę ludzi przy wydobywaniu naturalnych bogactw ziemi, w tym węgla kamiennego. Dzień Górnika obchodzimy na cześć patronki Św. Barbary. z tej okazji dzieci z grupy IV zaprosiły Górników do przedszkola, aby podziękować im za trud i ciężką pracę. W spotkaniu uczestniczyły także dzieci z grupy III. Przedszkolaki recytowały wiersze, śpiewały piosenkę i tańczyły wspólnie z gośćmi. Prezentacja przygotowana przez Górników przybliżyła dzieciom pracę górników na Podkarpaciu.