Wizyta Pana Tomasza Matuszewskiego Burmistrza Miasta Sanoka

Dnia 15 lutego w ramach obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego dzieci z grup 6,7 i 9 gościły Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tomasza Matuszewskiego, Panią Inspektor Straży Miejskiej Ilonę Sokołowską oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych Panią Annę Kijowską. Nasi goście przypomnieli zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwsze pomocy. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały pogadanki przeplatanej wierszykami. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na koniec dzieci zaprosiły gości do wspólnej zabawy, oprócz tego otrzymały gry edukacyjne oraz odblaski.