Współpraca w grupie VII

2 lutego 2022 roku grupa VII kształtowała swoje umiejętności matematyczne i rozwijała umiejętność współpracy w grupie. Dzieci na zajęciach miały za zadanie w kilkuosobowych grupach, stworzyć z figur geometrycznych zabawy zimowe na śniegu. Najpierw naradzały się jak wykonać zadanie a później układały wspólne obrazy. Każdy zespół wybrał sobie jedną zabawę zimową, wokół której stworzył obrazek. Jedni wybrali bitwę na śnieżki, inni jazdę na sankach a jeszcze inni lepienie bałwana. Zadanie nie było łatwe, gdyż ustalanie i współpraca z innymi wymaga wielu umiejętności! Po upływie określonego czasu, każdy zespół wybrał lidera, który reprezentował grupę i opowiadał o wspólnej pracy.