Wybór przedszkola


Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku powołane zostało przez Kuratorium Oświaty i Wychowania do działania w roku 1976.  Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Sanok, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dyrektorem przedszkola  jest mgr Mariola Milewska.
Przedszkole położone jest w centrum miasta Sanoka, usytuowane przy ul. Robotniczej . Mieści się w wolnostojącym nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku.

Placówka otoczona jest dużym obszarem zieleni.  Budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków, na terenie osiedla nie ma zakładów przemysłowych.
Ogród przedszkolny posiada  plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia i  sprzęty ogrodowe, zgodne z zasadami bezpieczeństwa.

Placówka posiada dobre warunki lokalowe. Każda grupa wiekowa dzieci przedszkolnych (tj. 3-4-latki, 4-5-latki, 5-latki i 6-latki) zajmuje oddzielne sale.
 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku
od godz. 6.30 do 16.00

Posiłki:
śniadanie : 8.30, II śniadanie : 10.00,  obiad : 11.30, podwieczorek: 14.00

Może za kilka miesięcy po raz pierwszy poślesz dziecko do przedszkola, a może chodzi tam już kolejny rok. Tak czy inaczej, pewnie czasami się zastanawiasz, czy to dobre miejsce dla twojego malucha. Chcielibyśmy ci pomóc w dokonaniu takiej oceny.

Dobre przedszkole to po prostu miejsce, do którego bardzo lubi się przychodzić. Jeżeli w piątek twój maluch martwi się, że przez następne dwa dni będzie musiał siedzieć w domu, jeżeli często i radośnie opowiada o swojej grupie, jeżeli widzisz, że przedszkole wpływa na niego pozytywnie – masz do czynienia z dobrym przedszkolem.
Przedszkole jest dla kilkulatka miejscem o niezwykłym znaczeniu. To taka zastępcza mama, której powierzamy nasze małe i bezradne dziecko. Właśnie w przedszkolu stawia swoje pierwsze kroki na drodze społecznego rozwoju. To bardzo ważne, żebyśmy mieli przekonanie, że oddajemy je w dobre ręce.
Zastanów się, w jakim stopniu podane stwierdzenia pasują do miejsca, w którym twoje dziecko spędza lub ma spędzać ponad połowę dnia.

Możesz obok każdego z tych zdań stawiać plusy i minusy. Jeżeli w jakiejś dziedzinie przeważają plusy – nie ma powodu do niepokoju, jeżeli jednak dominują minusy, warto się zastanowić, czy nie porozmawiać z wychowawcami lub z dyrektorem na temat zauważonych przez ciebie niedociągnięć.

W jaki sposób odpowiedzieć na te wszystkie pytania?

Jeżeli twój maluch jest już przedszkolakiem, wielu rzeczy dowiesz się od niego. Inne sama zauważysz. Jeśli dopiero zamierzasz posłać dziecko do przedszkola, po prostu pytaj – dyrektora, wychowawców, a przede wszystkim innych rodziców.

Czy przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę?
Jest tu bezpiecznie.
W razie wypadku czy innej awaryjnej sytuacji wszyscy wiedzą, jak się zachować.
Jest tu miejsce również dla dzieci niepełnosprawnych.
Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas czytania bajki).
Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu.
Jedzenie jest smaczne i ładnie podane.
Jaki kontakt mają dzieci ze swoimi wychowawcami?
Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
Dziecko może zawsze spotkać się ze swoim pierwszym przedszkolnym wychowawcą, nawet gdy jest już w innej grupie.
Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.
Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt (np. często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).
Jaką rolę odgrywają w przedszkolu rodzice?
Chętnie biorą udział w przedszkolnych uroczystościach, mają dużo pomysłów, służą pomocą.
Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
W przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która wspiera działanie przedszkola.
Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.
Jaki jest kontakt przedszkola z rodziną dziecka?
Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni w określonych dniach i godzinach.
Nauczyciele znają sytuację materialną i rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.
Czy wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi?
Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.
Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi utalentowanymi.
Czy dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy?
Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci.
Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.
Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.
Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.
Czy przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu?
W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.
Dużą wagę przywiązuje się do tradycji (malowanie pisanek, Jasełka itp.).
Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.
Czy przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu?
Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.
Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.
Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.
Czy przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu?
Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje.
Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.
Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.
Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.
Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.
Dzieci znają swoje prawa.
Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.
Czy przedszkole wyróżnia się czymś szczególnym?
Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
W przedszkolnych imprezach biorą udział rodzice i rodzeństwo dzieci.

Opracowano na podstawie artykułu Moniki Rościszewskiej-WoĄniak z książki 'Managment w przedszkolu’, wyd. Dr Josef Raabe Spółka Wyd., Warszawa 1997