Wycieczka do Rezerwatu Przyrody

W ramach realizacji projektu „Eko- Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dzieci z grupy VI i VII w dniu 02.06.2016 r. uczestniczyły w wycieczce do Rezerwatu Przyrody „Polanki” w Bykowcach. Pani przewodnik od samego początku wycieczki starała się rozweselić buźki uczestników wycieczki opowiadając dowcipy i ciekawe legendy o Bieszczadach, ponieważ aura początkowo nam nie sprzyjała. Gdy już słoneczko wyjrzało zza chmurki dzieci wraz z opiekunami przeszły ścieżką przez leśny rezerwat „Polanki”, gdzie zobaczyły różne rodzaje drzew, dowiedziały się jaką rolę pełni najniższa warstwa drzewostanu, otrzymały informację o ptakach jakie tam się gnieżdżą i zobaczyły pomnikowe jodły o bardzo dużych rozmiarach. Wędrówka dzieci zakończyła się poczęstunkiem w wiacie oraz wręczeniem nagród przez Panią przewodnich. Zmęczone, ale zadowolone dzieci wróciły autokarem do przedszkola, gdzie opowiadały sobie wrażenia z wycieczki.