Wycieczka do Straży Pożarnej

Dzieci z grupy VI i VII w dniu 03.03 odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Sanoku. W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Podopieczni z wielką radością przymierzali hełm strażaka, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. W trakcie wizyty wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Wielką atrakcją dla dzieci była próba przedostania się przez zadymione pomieszczenie do wyjścia. Spotkanie zakończyło się wizytą w garażach gdzie dzieci miały możliwość zobaczenia wozów strażackich. 

Spotkanie z pewnością pozostanie na długo w pamięci naszych przedszkolaków, być może marzenia chłopców się ziszczą i zagoszczą w strażackich szeregach.