Wycieczka gr. IV i V

W dniu 13.06.2016 r. dzieci z grupy IV i V uczestniczyły w wycieczce do Bykowiec w ramach realizacji projektu „EKO – SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”. Dzieci w obecności przewodnika przeszły po ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej „Polanki”, na której obserwowały różne rodzaje drzew, najniższą warstwę drzewostanu, pomnikowe jodły o bardzo dużych rozmiarach oraz nasłuchiwały głosów ptaków.