Wycieczka na pocztę – grupa VIII i IX

” Na pocztowych znaczkach

  piękne krajobrazy

  Wiele roślin,  zwierząt 

  I znajomych twarzy”

30 listopada 2022 r. dzieci z grupy VIII oraz IX wybrały się na pocztę. Celem wycieczki było zapoznanie się z wyposażeniem urzędu pocztowego oraz pracą listonosza. Przedszkolaki  poznały logo poczty oraz oglądały różnorodne przekazy pocztowe. Poznały  drogę listu, paczki i innych przesyłek. Wielką atrakcją było przybijanie pieczątek przez każde dziecko z datą,  którą się przybija na każdym liście. Wizyta na poczcie była również  dobrą okazją do utrwalenia  nawyku kulturalnego  zachowania się w miejscu publicznym. Na zakończenie wizyty dzieci podziękowały pracownikom poczty za zaproszenie.