Zabawy badawcze gr. I i II

W ramach realizacji projektu „EKO – SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” w dniu 30.05.2016 r. dzieci z grupy I i II odbyły wycieczkę do ogródków działkowych na osiedlu Posada, w celu prowadzenia obserwacji fauny i flory za pomocą lup i lornetek. Hasłem przewodnim wyprawy było zagadnienie „W poszukiwaniu ciszy”.