Zabawy badawcze w grupie IV

Trzecie zadanie z projektu „Razem przez cztery pory roku” zostało wykonane. Dnia 14.02 dzieci z gr. IV zastanawiały się „Czy śnieg jest czysty”. Wspólnie przeprowadziły doświadczenia ze śniegiem. Obserwowały śnieg przez szkło powiększające, określały jego cechy, dotykały, wykonały doświadczenie z solą i bez a na koniec wyciągały wnioski. Wszystkie dzieci jednogłośnie stwierdziły, że śnieg jest bardzo brudny. „Teraz każde dziecko wie, że śniegu nie je się”. Wszystkie zadania modułu „Zima” były okazją do wspólnych zabaw i dostarczyły dzieciom wiele uśmiechu i radości.