Zabawy badawcze z lodem i śniegiem w grupie VI

Realizacja II modułu Projektu „Razem przez cztery pory roku” – „Zima” w grupie VI – 07.02.23 r.
W ramach realizacji projektu nasza grupa w dniu 07.02.23 r. wykonała zadanie modułowe „Zabawy badawcze z wykorzystaniem kostek lodu i śniegu”: jak zmienić wodę w lód?, czy śnieg jest czysty?, badanie właściwości lodu i śniegu. Dzisiejsze doświadczenia pozwoliły dzieciom na kształtowanie umiejętności analizy i wyciągania wniosków oraz poszerzenia zdobytych już wiadomości.