Zabawy ruchowe w grupie III

„Tańce z balonami” – zabawy ruchowe do muzyki (09.02.2021). Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz współdziałania w grupie.