Zabawy rytmiczne w grupie III

Zabawy muzyczno – rytmiczne (12.02.2021). Ilustrowanie linii melodyjnej do muzyki. Rozwijanie poczucia rytmu, reagowania na zmianę tempa oraz kształtowanie wyobraźni muzycznej.