Zabawy w grupie I

Dnia 6 października dzieci z grupy I bawiły się razem z jeżami. Wczesnym rankiem odbijały liście techniką frotażu, aby przygotować tło dla jeżyków. Po śniadaniu dzieci przeliczyły jeże, które przywędrowały  do przedszkola z ogrodu i zatrzymały się w obręczach. Dopasowały obrazki z jednym, dwoma i trzema jeżami do odpowiedniej liczby jeży. Następnie każde dziecko otrzymało kartonik z jeżami. Wędrując po sali na określony sygnał zatrzymywały się przy obręczach z taką samą ilością jeży, liczyły jeże i porównywały ich liczbę z liczbą jeży, które znajdowały się na kartonikach. Gdy miały taką samą liczbę siadały przy obręczy. Potem dobierały kasztany do ilości jeży. Na zakończenie zabawy wykonały jeże wykorzystując igły z sosny i sośnicy.