Zabawy z kostką i kropkami w grupie VIII

Celem zajęć było zapoznanie dzieci z rytmiczną organizacją czasu w obrębie tygodnia; doskonalenie umiejętności dni tygodnia z kolejnością występowania oraz stworzenie okazji do różnorakiej aktywności oraz posługiwanie się wyobraźnią.