Zabawy z wiatrakiem matematycznym w grupie IV

Dnia 07.03 dzieci z gr. IV bawiły się z matematycznym wiatrakiem. Działały na liczmanach „rączkach”, układając je na wiatraku. Liczba rączek musiała być zgodna z liczbą na wiatraku. Zadanie wykonywały kilka razy, przesuwając się po kole do muzyki. Tańczyły także z wiatrakiem do piosenki „Kolorowa wiosna”, ilustrując ruchem jej treść. Utrwalały również sobie pojęcia orientacji w przestrzeni tj.wysoko, nisko, obok, pod, nad, między. Zabawy z matematycznym wiatrakiem dają przedszkolakom dużo radości i sprzyjają utrwalaniu pojęć matematycznych.