Zajęcia badawcze

W dniu 19.05.2016r. odbyły się zajęcia badawcze w zakresie edukacji przyrodniczej pt. „Drzewa- nasi przyjaciele”. W ramach realizacji projektu „Eko- Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” dzieci prowadziły obserwację przyrody za pomocą lup i lornetek, które to zostały przekazane placówce, jako pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji w/ w projektu. Podczas zajęć w terenie dzieci poznawały różne gatunki drzew za pomocą zmysłów, korzystały z lup w czasie zabaw badawczych, wskazywały różnice i podobieństwa w wyglądzie drzew, mierzyły ich objętość, odrysowywały na papierze wzór kory drzew celem nabycia umiejętności rozpoznawania ich po fakturze i wyglądzie kory. Formułowały i wyciągały wnioski z przeprowadzonych zadań, współpracowały w grupie w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu, zdobywały wiedzę na temat konieczności dbania o drzewa oraz zagrożeń, jakie płyną
z nieodpowiedzialnego zachowania człowieka wobec przyrody. Głównym celem zajęć z zakresu ed. przyrodniczej było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do aktywności badawczej a także uświadomienie dzieciom znaczenia drzew dla człowieka i zwierząt. Dobra zabawa i aktywne działanie dzieci pozwoliły im wiele zapamiętać i zdobyć doświadczenie na temat otaczającej przyrody oraz rozbudzić w nich ciekawość i pasję przyrodniczą.