Zajęcia czytelnicze

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 dzieci z grupy VII uczestniczyły w zajęciach mających na celu upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  W tym celu nauczycielki oraz zaproszeni do przedszkola goście prezentowali dzieciom bajki i opowiadania, które uczyły je czegoś dobrego, pobudzały do refleksji lub śmiechu, doskonaliły język, rozwijały wyobraźnię, przynosiły dobre wzorce zachowań. Wybierane pozycje nie były przypadkowe, ale przemyślane i starannie dobrane do potrzeb i wieku dzieci, natomiast ich tytuły znajdują się na „Złotej liście” książek proponowanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Zapraszałyśmy również rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu, zachęcałyśmy do tego zapraszanych na uroczystości gości np. Górników.  Pracownik księgarni „Autorska” i jednocześnie rodzic dziecka z naszej grupy systematycznie czytał bajki dzieciom w wyznaczonych godzinach, omawiał ich treść i zadawał zadania do wykonania w domu wspólnie z rodzicami. Do wspólnego czytania zaprosiłyśmy również funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Sanoku oraz wolontariuszkę Biblioteki Miejskiej, z której to również pozyskujemy literaturę. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w realizacji tego niezwykle ważnego i wartościowego zadania.