Zajęcia dodatkowe


Prowadzone są zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadami wymowy oraz zajęcia rewalidacyjne według zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z dziećmi, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym.