Zajęcia w listopadzie – grupa VIII

Temat: Deszczowe zabawy z kropelkami 

Celem zajęć było:

  • Współpraca ze sobą podczas zajęć;
  • Odwzorowywanie kropelkowych kształtów;
  • Przeliczanie w dostępnym zakresie;
  • Układanie swojego obrazka wykorzystując do tego kropelki deszczu.

 Temat: Zabawy ze zwierzętami leśnymi szykującymi się na sen zimowy

Celem zajęć było określanie orientacji w przestrzeni: obok, za, przed, itd.. Utrwalenie zabawy z listkami do muzyki W. A. Mozarta pt. „Bułka z masłem”

 Temat: Dzień z Pluszowego Misia

Celem zajęcia było:

  • Wdrażanie do pracy indywidualnej i grupowej;
  • Wzbogacanie słownictwa;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
  • Rozwijanie dużej i małej motoryki;
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
  • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami niedźwiedzia.