Zakończenie Modułu 5 – Odwaga w grupie VI

Moduł V „Odwaga” w grupie VI zakończony! Dzieci z grupy VI poznały znaczenie strachu w życiu człowieka, uczyły się nazywać swoje „strachy” oraz dowiedziały się w jaki sposób można walczyć ze swoimi lękami. Wykonały własne „Słoiki na strachy” zamykając w nich własne lęki, wysłuchały ciekawych opowiadań, tworzyły super bohaterów i uczestniczyły w ciekawych zajęciach o emocjach. Zrealizowany moduł V „Odwaga” zakończył całoroczną realizację w naszej grupie III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja. Dziękujemy za wspaniałą zabawę!