Zakończenie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem przez cztery pory roku” 

Nasze przedszkole otrzymało certyfikat potwierdzający realizację wszystkich działań w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego organizowanego przez Przedszkole nr 3 Specjalne w Zamościu. Grupy III, IV i VI otrzymały piękne dyplomy a koordynator projektu podziękowanie. Gratulujemy wszystkim przedszkolakom biorącym udział w projekcie zaangażowania, aktywności i kreatywności w trakcie działań podejmowanych podczas realizacji zadań i zabaw wynikających z projektu.