Zakończenie udziału w projekcie „Terapia ręki dla każdego”

Dzieci z gr. V,VII,VIII i IX od października 2022 r. do końca maja 2023 r. brały udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”. Zajęcia odbywały się systematycznie. Głównym założeniem projektu było wspomaganie rozwoju, usprawnienie dłoni, motoryki małej i dużej.  Założone cele programu  w roku szkolnym 2022/2023 zostały w pełni zrealizowane. Terapia Ręki z wykorzystaniem zabaw manualnych, manipulacyjnych przyniosła dzieciom wiele radości, doskonaliła umiejętności ruchowe, uczyła koncentracji na zadaniu, usprawniała koordynację obu rąk i palców dłoni. Wspólne zabawy integrowały grupę, dzieci doskonaliły umiejętności w nawiązywaniu kontaktów, wzbogacały zasób słów. Dzieci chętnie uczestniczyły w urozmaiconych zajęciach. Podczas realizowania zajęć wykorzystano metody zabawowe i manualne. Zwieńczeniem udziału w projekcie było otrzymanie certyfikatów.