Znaki drogowe i ich kształty – grupa II

Dnia 27 września 2022 r. dzieci z grupy II nazywały niektóre znaki drogowe i ich kolory oraz dopasowywały figury geometryczne do kształtu wybranego znaku drogowego. Po II śniadaniu przedszkolaki wybrały się na wycieczkę, podczas której obserwowały jezdnie, ruch drogowy, znaki drogowe. Przechodziły po pasach z sygnalizatorem i bez sygnalizatora. Utrwalały znajomość
zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wyjść poza teren przedszkola.