Zwierzęta dżungli i sawanny w grupie IV

W pierwszym tygodniu marca (01.- 05.03.2021 r.) dzieci z grupy IV wzbogacały swoje wiadomości na temat sposobu życia zwierząt egzotycznych. Oglądaliśmy encyklopedie, atlasy i albumy przedstawiające dżunglę, poszerzaliśmy wiadomości na temat wybranych zwierząt żyjących na różnych kontynentach. Podczas zabaw matematycznych przeliczaliśmy zwierzęta, oznaczaliśmy ich liczbę i numerowali kropkami. Po zakończeniu zajęć mierzyliśmy swoją wysokość i porównywali między sobą.  Zajęcia przeplatane były wesołymi zabawami a podczas twórczej aktywności plastycznej dzieci rozwijały sprawność manualną.